ఖానాపూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం

నిర్మల్ జిల్లా జిల్లాలోని 3 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో ఖానాపూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గం ఒకటి.

WikipediaImpressum