చంద్రగిరి శాసనసభ నియోజకవర్గం

చంద్రగిరి శాసనసభ నియోజకవర్గం తిరుపతి జిల్లాలో గలదు. ఇది చిత్తూరు లోక్‌సభ నియోజకవర్గం పరిధిలోనిది.

WikipediaImpressum