తిరుమల ప్రధానాలయం

తిరుమల ప్రధానాలయం అయిన గర్భగుడిలో శ్రీవారి దివ్య మంగళ విగ్రహంతో పాటు 4 విగ్రహాలుగా దర్శనమిచ్చే నలుగురు మూర్తులున్నారు. వీరినే చతుర్బేరాలు అంటారు. బేర మంటే విగ్రహం అని అర్ధం.

Wikipedia


Tirumala, Tirupati...
Frunt view of tiru...
alipiri foot hills...
Beautiful Lighting...
Venketeshwara Balaji
"श्रीवारि पुष्करिणि"...Ananda Nilayam
Musical water Park
Tirumala
Oonjal Mandapam
Temple
Mada street in tir...
Tirumala Temple
Tirumala, Tirupati...
Tirumala Vimana wi...
Sri Vekateshwara S...
Main enterance at ...
New Year CelebrationArial View
Shri Venkateshwara...
Lord Venkateshwara...
Balaji Temple
Lord's Home
Temple
Glowing Gopuram
Gopuram
Temple at Night
Asthanamandapam
Golden Gopuram
Temple View
Gopuram
Mada street tirumula
nitya puskarini(Ra...
Tirumala temple ga...
పుష్కరిణి వెంకతెవర ...
Tirumala, Tirupati...Where Humanity mee...
KALYANOTHSAVAM
BEUTY OF LIGHTS IN...
Sahasra Deepaarchn...
Tirupathi main gop...
Ladies on walk nea...
Shri Venkateshwara...
Tirumala
SACRED SHRINE
Shri Venkateswara ...
tirumala kesh khan...
A festival of colo...
A festival of colo...
Tirumala
Procession of Lord...
BEAUTIFUL MAIN ENT...
Tirupat Balaji tem...
Tirupati Temple Co...
Sri Venkateshwara ...
Pushkarni Kund at ...
POND NEAR TIRUMALA...
swamy varu
Front view of srin...
Sri Balaji main en...
Temple
night view of tiru...
TIRUPATI ENTRANCE ...
Tirumala, Tirupati...
Park
Temple View
Way to Q Complex
night view of tiru...
1202-2 ANANDA NILA...
TIRUPATI 1993
thirumala
Golden top of Bala...
in the campus of B...
Tirumala
South Mada Street
Oonjal Mandapam
Q complex...
Sri Venkateshwara ...
Tirumala
thirumala
Kobura Tharisanam
Temple
SRI VENKATESHWARA ...
Gold gopuram of Ti...

Impressum