తిరువయ్యూరు

తిరువయ్యూరు తమిళనాడు రాష్ట్రం తిరువయ్యూరు జిల్లాకేంద్రము. ఈపురాతన చోళరాజ్య పట్టణం శ్రీత్యాగరాజస్వామి ఆలయమునకు మరియు ఏప్రిల్ నెలలో జరిగే రథోత్సవానికి ప్రసిద్ధి గాంచింది. ఈ పట్టణమే కర్ణాటక సంగీత త్రయానికి జన్మస్థానం. ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం జనవరి మాసములో త్యాగరాజస్వామి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని "త్యాగరాజ ఆరాథన ఉత్సవాలలొ" దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సంగీతవిధ్వాంసులు పాల్గొని త్యాగరాజస్వామి వారి " పంచరత్నల"ను గానం చేస్తారు.

WikipediaImpressum