నిజామాబాదు (పట్టణ) శాసనసభ నియోజకవర్గం

నిజామాబాదు జిల్లా లోని 5 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో నిజామాబాదు (పట్టణ) శాసనసభ నియోజకవర్గం ఒకటి.

WikipediaImpressum