Tepe Sialk

Suomi Français Nederlands 日本語 Italiano Čeština فارسی Deutsch Español Magyar Slovenčina Lietuvių English Русский Slovenščina עברית

Tepe Sialk
Wikipedia

Tepe Sialk (Sialk) – zespół dwóch stanowisk archeologicznych w środkowym Iranie, w granicach administracyjnych miasta Kaszan. Na obszarze Tepe Sialk odkryto liczne ślady osadnictwa sięgające neolitu.
Impressum