Κονιδαράτα Κεφαλονιάς

Κονιδαράτα Κεφαλονιάς
Wikipedia

Τα Κονιδαράτα είναι οικισμός του Δήμου Κεφαλονιάς. Πριν το πρόγραμμα Καλλικράτης ανήκε στον Δήμο Ερίσου. Βρίσκεται στο βόρειο μέρος του νησιού.
Impressum