బోథ్ శాసనసభ నియోజకవర్గం

ఆదిలాబాదు జిల్లాలోని 3 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో బోథ్ శాసనసభ నియోజకవర్గం ఒకటి.

WikipediaImpressum