బోథ్ శాసనసభ నియోజకవర్గం

ఆదిలాబాదు జిల్లాలోని 2 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో బోథ్ శాసనసభ నియోజకవర్గం ఒకటి.

WikipediaImpressum