Γρίμποβο Άρτας

Svenska Română

Το Γρίμποβο είναι χωριό στο Νομό Άρτας, που αποτελούσε παλαιότερα ομώνυμη κοινότητα με το χωριό Χανόπουλο. Σήμερα υπάγεται στο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Βλαχέρνας. Στο Χανόπουλο σώζονται λείψανα φρουρίου κλασικών-ελληνιστικών χρόνων.

WikipediaImpressum