Καρυά Βοιωτίας

Η Καρυά είναι πεδινό χωριό του νομού Βοιωτίας του Δήμου Ορχομενού. Βρίσκεται στην πεδιάδα της Κωπαΐδας, νότια του Ορχομενού. Αποτελεί ένα από τα οκτώ δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Ο πληθυσμός του χωριού, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είναι 264 κάτοικοι, οι περισσότεροι απ' τους οποίους ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Πολιούχος του χωριού είναι η Αγία Παρασκευή. Ο πληθυσμός της παρουσίαζε αύξηση μέχρι τη δεκαετία το 1940, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει μικρή μείωση:

WikipediaImpressum