శ్రీకాళహస్తి మండలము

శ్రీకాళహస్తి మండలం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని తిరుపతి జిల్లాలో ఒక పట్టణం, ఒక మండలం. OSM గతిశీల పటము

WikipediaImpressum