శ్రీకాళహస్తి శాసనసభ నియోజకవర్గం

శ్రీకాళహస్తి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం : చిత్తూరు జిల్లాలో వున్న 14 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలో ఒకటి.

WikipediaImpressum