శ్రీకాళహస్తి శాసనసభ నియోజకవర్గం

శ్రీకాళహస్తి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, తిరుపతి జిల్లాలో గలదు. ఇది తిరుపతి లోకసభ నియోజకవర్గం పరిధిలోనిది.

WikipediaImpressum