మట్టపర్రు (పోడూరు)

మట్టపర్రు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, పోడూరు మండలానికి చెందిన గ్రామం.

WikipediaImpressum