Szczyra

Szczyra
Wikipedia

Szczyra – rzeka w północno-zachodniej Polsce, lewy dopływ Gwdy.
Impressum