Δήμος Βελβεντού

Ο Δήμος Βελβεντού είναι δήμος του νομού Κοζάνης που συστάθηκε αρχικά με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999-2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Σερβίων - Βελβεντού. Με το Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, το 2019 ο δήμος επανασυστάθηκε, με την ίδια έκταση. Έδρα του δήμου είναι το ομώνυμο χωριό. Είχε έκταση 126.516 στρέμματα και κατά την απογραφή του 2001 είχε 3.754 κατοίκους.

WikipediaImpressum