تاریخانه

Français Nederlands Deutsch English

تاریخانه
Wikipedia

تاریخانه مربوط به دوره ساسانیان و همچنین سده‌های ۲ و ۳ و ۵ ه‍.ق است که در شهر دامغان، خیابان شهید مطهری سابق و خیابان تاریخانه فعلی، جای گرفته‌است. این اثر در (۱۵ دی ۱۳۱۰) با شمارهٔ ثبت ۸۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.[۱]دامغان , مسجد تاری...
Tarikhaneh mosque ...
Tarikhaneh mosque ...
Tarikhaneh mosque ...
منار مسجد تاریخانه 1
منار مسجد تاریخانه 2منار مسجد تاریخانه 3
منار مسجد تاریخانه 4
شهر دامغان از فراز...
مسجد تاریخانه از ف...
شهر دامغان از فراز...
شهر دامغان از فراز...
Mosque Tarikhaneh ...
معبد تاریخانه دامغان
تاریخانه دامغان
تاریخانه
تاریخانهخ دامغان2
قدیمی ترین مسجد ای...مسجد تاریخانه دامغان
دامغان , مسجد تار...
دامغان , مسجد تار...
مسجد تاریخانه دامغان
دامغان , مسجد تاری...
Mosque minaret Tar...
دامغان , مسجد تاری...
IRAN - Damghan Wor...
Tarikhaneh Msjed
Tarikhaneh
taikhane mosque en...
IRAN - Damghan Wor...
IRAN - Damghan Wor...
Tarikhaneh jame mo...
IRAN - Damghan Wor...
Hopeless Bros - Sa...
taikhane mosque da...
Tarikhaneh Mosque ...Hopeless Bros - Sa...
Damghan - Iran - d...
Hopeless Bros - Sa...
Damghan - Iran - d...
Damghan, Semnan, Iran
Hopeless Bros - Sa...
Hopeless Bros - Sa...
taikhane mosque da...
taikhane mosque da...
taikhane mosque da...
IRAN - Damghan Wor...
IRAN - Damghan Wor...
IRAN - Damghan Wor...
IRAN - Damghan Wor...
IRAN - Damghan Wor...
IRAN - Damghan Wor...
Tarikhane Mosque,D...
IRAN - Damghan Wor...
مسجد تاريخانه دامغ...
مسجد تاريخانه دامغ...
IRAN - Damghan Wor...

Impressum