کاوسی

Suomi Deutsch Español English Ελληνικά

کاوسی
Wikipedia

کاووسی روستایی تاریخی در حوزه ایراپرتا Ierapetra در یونان است.
Impressum