شهرداری کینگبورو

Français Nederlands Deutsch Polski English Italiano Svenska

شهرداری کینگبورو ( Municipality of Kingborough ) یا انجمن کینگبورو، قلمرو دولت بومی تاسمانیا شمرده می شود. در جنوب هوبارت جای گرفته است.

WikipediaImpressum