پارک ملی اسکولسکوگن

Suomi Français Nederlands Euskara Deutsch Polski Dansk Tiếng Việt Lietuvių English Русский Italiano 中文 Svenska

پارک ملی اسکولسکوگن
Wikipedia

پارک ملی اسکولسکوگن پارک ملی است که در استان وسترنورلاند در شمال سوئد قرار دارد.این پارک با وسعت ۳۰،۶۲ کیلومتر مربع قسمت شرقی جنگل اسکولسگوگن را دربر می گیرد.این پارک ملی، توسط آژانس حفاظت زیست محیطی دولت سوئد (Naturvårdsverket) اداره می‌شود.
Impressum