فرودگاه نیروی هوایی سلطنتی ویترینگ

Deutsch Español Magyar English Bahasa Melayu Svenska

فرودگاه نیروی هوایی سلطنتی ویترینگ
Wikipedia

فرودگاه نیروی هوایی سلطنتی ویترینگ (به انگلیسی: RAF Wittering) یک فرودگاه نظامی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۷۵۹ متر است. این فرودگاه در کشور انگلستان قرار دارد و در ارتفاع ۸۳ متری از سطح دریا واقع شده است.
Impressum