Siwarny Żleb

Siwarny Żleb – żleb w masywie Wołoszyna w polskich Tatrach Wysokich, znajdujący się w jego stokach opadających do Doliny Roztoki. Opada spod Turni nad Dziadem w kierunku południowo-wschodnim i uchodzi do Doliny Roztoki przy Wodogrzmotach Mickiewicza. Jego wylot przecina szosa do Morskiego Oka i z szosy tej żleb jest dobrze widoczny. Dnem żlebu spływa potok uchodzący do potoku Roztoka.

WikipediaImpressum