فرجام‌خواهی

Suomi Lietuvių Ελληνικά 日本語 Español English Русский 한국어 Français Magyar Svenska العربية Nederlands Deutsch Српски / Srpski Italiano Norsk (Bokmål) Hrvatski Català Türkçe

در بسیاری از کشورها کار فرجام‌خواهی بر عهده دیوان عالی کشور است. کار دادگاه فرجام، نگریستن به تصمیمات دادگاه‌های پژوهشی و تعیین سازگاری این تصمیمات با قانون است. دادگاه فرجام نگهبان یگانگی رویه دادرسی است و از نظر انتظامی بر دستگاه قضایی نظارت دارد.

Wikipedia


Paris - St. CHAPELLE
Angel, Sainte-Chap...
Paris - Palais de ...
Partie haute de la...
vitrail from st.ch...
le coin de la maisonchapelle2
Sainte Chapelle
Palais de Justice
LA SAINTE CHAPELLE...
Palais de Justice
Sainte Chapelle, P...
Sainte Chapelle
sainte chapelle
Paris - St. Chapelle
Napoléon
Sainte-Chapelle
GargolasConciergerie
Pont Neuf Bridge, ...
Golden Stones
Pont Neuf
La Conciergerie
Paris - Rive droit...
Sainte-Chapelle
CONGERGIERIE
Gare de Lutèce
Felipe Costacurta ...
Palais de Justice ...
Sainte Chapelle 2
Rosetón Sainte-Cha...
Paris, Notre-Dame
Sainte Chapelle 6001
Saint-Germain-l'Au...
Saint-Germain-l'Au...
Rainbow in ParisBarcos en el puent...
Paris - Sainte Cha...
Palais de Justice
巴黎塞纳河游船-巴黎古监狱Conci...
Sainte-Chapelle (2...
Museo Concirgerie
Paris - Le Concier...
Sainte Chapelle
Portico de la Gran...
Paris - Sainte Cha...
Sainte-Chapelle (2...
PARYŻ RATUSZ MI...
Palais de Justice ...
Sainte Chapelle
Concergerie
vue sur l'ile de l...
Sainte Chapelle (d...
Sainte Chapell
Sainte-Chapelle - ...
La Sainte-Chapelle 01
Sainte-Chapelle - ...
Fontaine du Palmie...
Sainte Chapelle in...
sul - Palacio Just...
3La_Conciergerie30...
Париж - Сена
Ste Chapelle
Párizs - Sainte-Ch...
Lower Chapel
Lower Chapel
Edificio en Paris SV
Paris, I love you
Saint-Germain-l'Au...
Sainte Chapelle
La Sainte Chapelle 3
Saint-Germain-l'Au...
La Sainte Chapelle.
Sainte Chapelle, P...
SAINTE CHAPELLE
Sainte Chapelle s...
Place Dauphine
Inside Sainte Chap...
Saint Chapelle
Sainte Chapelle, C...
Paris - Notre Dame...
Promenade sur la S...
Palais de Justice ...
§ sous les pontes ...
Sainte Chapelle - ...
コンシェルジュリーの女囚の中庭。Le...
Sainte-Chapelle 2
Paris, Palais de J...
October 16, 2008
Párizs - Sainte-Ch...
VEDERE DIN TURNUL ...
Notre Dame 2005
Conciergerie Maria...
Conciergerie
LA SEİNE TEKNE GEZİSİ
Palais de Justice ...
Sainte Chapelle 3
rue de harlay
Notre Dame et Conc...
Palais de Justice

Impressum