Thổ Châu (đảo)

Français 中文 English

Thổ Châu (hoặc Thổ Chu) là đảo lớn nhất trong quần đảo Thổ Châu và là trung tâm hành chính của xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Từ lâu, các hải đồ của người phương Tây thường gọi đảo này là Poulo Panjang (gốc từ tiếng Mã Lai Pulau Panjang, Pulo Panjang, nghĩa là "cù lao dài" hoặc "đảo dài").

WikipediaImpressum