Moronta

Українська Português Español English Русский Bahasa Melayu Français 中文 Polski Magyar Svenska Nederlands Euskara Italiano Català

Moronta là một đô thị ở tỉnh Salamanca, Castile và León, Tây Ban Nha. Theo điều tra dân số năm 2004 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha, đô thị này có dân số 119 người.

Wikipedia



Impressum