نبرد تینیان

Suomi Français 中文 日本語 Português Italiano Čeština Deutsch Türkçe Español Dansk Tiếng Việt English Svenska Norsk (Bokmål) 한국어 עברית

نبرد تینیان
Wikipedia

نبرد تینیان نام نبردی بود که در جریان جنگ اقیانوس آرام در جنگ جهانی دوم رخ‌داد. این نبرد در بازهٔ زمانی ۲۴ ژوئیهٔ ۱۹۴۴ تا ۱ اوت ۱۹۴۴ در جزیره تینیان از جزایر ماریانا میان ایالات متحده آمریکا و امپراتوری ژاپن انجام‌گرفت و به پیروزی آمریکایی‌ها انجامید.
Impressum