Tubay, Agusan del Norte

Français فارسی Deutsch Español English Svenska Italiano Bahasa Melayu Nederlands

Tubay, Agusan del Norte
Wikipedia

Tubay là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Agusan del Norte, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2015, đô thị này có dân số 24.932 người trong.
Impressum