Mulondo

Nederlands Français فارسی Deutsch English Italiano Bahasa Melayu Svenska

Mulondo là một đô thị hạng 4 ở tỉnh Lanao del Sur, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 12.368 người trong 1.634 hộ.

WikipediaImpressum