میینا

Bahasa Melayu Português Español English Русский Français 中文 Polski Magyar Svenska العربية Nederlands Euskara Українська Italiano Català

میینا
Wikipedia

میینا دهستانی در استان آلیکانتهٔ اسپانیا است.
Impressum