چاپشلو

العربية English Italiano Türkçe Svenska

چاپـِشلو شهری در بخش چاپشلو شهرستان درگز استان خراسان رضوی ایران است.

WikipediaImpressum