قلندرآباد

العربية English Italiano Türkçe Svenska

قلندرآباد شهری در بخش قلندرآباد شهرستان فریمان استان خراسان رضوی ایران است.

WikipediaImpressum