پانگونا

Français Nederlands Deutsch Polski English Українська 中文 Русский

پانگونا یکی از شهرهای استان خودمختار بوگاینویل، واقع در کشور پاپوآ گینه نو است. بزرگترین معدن مس سرباز دنیا در این مکان قرار داشت که در سال ۱۹۸۹ به فعالیت خود پایان داد.

WikipediaImpressum