کوکودا

Deutsch Polski English Русский Català

کوکودا یکی از شهرهای استان شمالی، واقع در کشور پاپوآ گینه نو است.

WikipediaImpressum