Dvin, Ararat

Français العربية Bahasa Melayu فارسی English Italiano Українська

Dvin, Ararat
Wikipedia

Dvin là một đô thị thuộc tỉnh Ararat, Armenia. Dân số ước tính năm 2011 là 2884 người. Đô thị này thuộc vùng đô thị Yerevan.
Impressum