Le Prêcheur

Français Nederlands Polski Svenska Deutsch Español Slovenčina English Ελληνικά Català Українська Bahasa Melayu Italiano

Le Prêcheur
Wikipedia

Le Prêcheur là một xã thuộc tỉnh Martinique nước Pháp. Xã này nằm ở khu vực có độ cao từ 0-1300 mét trên mực nước biển. Dân số theo điều tra năm 1999 của INSEE là 1717 người.
Impressum