పోఖ్రాన్

Français हिन्दी 中文 Português Svenska English Tiếng Việt Italiano Bahasa Melayu 한국어 Català 日本語

పోఖ్రాన్
Wikipedia

పోఖ్రాన్ (ఆంగ్లం : Pokhran) లేదా పోకరాన్, రాజస్థాన్ జైసల్మేర్ జిల్లా లోని, ఒక పట్టణం, పురపాలక సంఘం . ఇది థార్ ఎడారి ప్రాంతంలో ఉంది. భారత్ తన మొదటి అణుపరీక్ష ఇక్కడనే చేపట్టింది.
Impressum