Río Cauto, Cuba

Français 中文 Português Deutsch English Italiano Svenska

Río Cauto, Cuba
Wikipedia

Río Cauto là một đô thị ở tỉnh Granma của Cuba. Đô thị này nằm ở phía bắc của tỉnh này, thượng lưu của sông Cauto.
Impressum