Piraju

Nederlands Português Euskara Français Polski English Italiano Norsk (Bokmål) 中文 Русский Română Svenska

Piraju
Wikipedia

Piraju là một đô thị ở bang São Paulo của Brasil. Đô thị này nằm ở vĩ độ 23º11'37" độ vĩ nam và kinh độ 49º23'02" độ vĩ tây, trên khu vực có độ cao 646 m. Dân số năm 2004 ước tính là 28.831 người.
Impressum