Gália

Русский Română Nederlands Português Euskara Polski English Italiano Norsk (Bokmål) Français 中文 Svenska

Gália
Wikipedia

Gália là một đô thị ở bang São Paulo của Brasil. Đô thị này nằm ở vĩ độ 22º17'29" độ vĩ nam và kinh độ 49º33'10" độ vĩ tây, trên khu vực có độ cao 561 m. Dân số năm 2004 ước tính là 7.364 người. Đô thị này có diện tích 355,8 km².
Impressum