Potim

Português English Русский Română Français 中文 Polski Svenska Nederlands Euskara Italiano Norsk (Bokmål)

Potim
Wikipedia

Potim là một đô thị ở bang São Paulo của Brasil, trong tiểu vùng Guaratinguetá. Đô thị này nằm ở vĩ độ 22º50'34"độ vĩ nam và kinh độ 45º15'05"độ vĩ tây, trên khu vực có độ cao 535 m. Dân số năm 2004 ước tính là 15.583 người.
Impressum