Magda

Nederlands Polski Euskara Français Español English Italiano 中文 Norsk (Bokmål) Русский Română Svenska Português

Magda
Wikipedia

Magda là một đô thị ở bang São Paulo của Brasil. Đô thị này nằm ở vĩ độ 20º38'38" độ vĩ nam và kinh độ 50º13'34" độ vĩ tây, trên khu vực có độ cao 526 m. Dân số năm 2004 ước tính là 3 289 người. Đô thị này có diện tích 312,1 km².
Impressum