Tầng Sandby

Français العربية Nederlands فارسی Deutsch Polski English Español Italiano

Trong thời địa tầng, tầng Sandby (tiếng Anh: Sandbian) là giai đoạn đầu của thống Thượng Ordovic trong hệ Ordovic của giới Cổ sinh thuộc Liên giới Hiển sinh. Nó diễn ra trong giai đoạn từ khoảng 460,9 ± 1,6 Ma cho tới khoảng 455,8 ± 1,6 Ma. Tầng Sandby diễn ra ngay sau tầng Darriwil của thống Trung Ordovic và trước tầng Katy cùng thống. Như thế nó là tầng thứ năm của hệ Ordovic.

WikipediaImpressum