Satartia, Mississippi

Nederlands Português Српски / Srpski Euskara فارسی Español English Italiano Català العربية

Satartia, Mississippi
Wikipedia

Satartia là một thành phố thuộc quận Yazoo, tiểu bang Mississippi, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 55 người.
Impressum