Phường 12, Vũng Tàu

Nederlands

Phường 12 là một phường thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

WikipediaImpressum