Αλεξάνδρεια στη Λάτμο

Русский Deutsch Español English Català Türkçe

Αλεξάνδρεια στη Λάτμο
Wikipedia

Η Αλεξάνδρεια στην Λάτμο, ή Αλεξάνδρεια προς τη Λάτμω της Καρίας ή Αλεξάνδρεια προς Λάτμον Καρίας ή Αλεξάνδρεια η Καρική ή Αλεξάνδρεια Καρίας ή Άλιντα ή Αλίντα (αρχαία ελληνικά: Ἄλινδα) ήταν ελληνιστική πόλη στην Καρία.
Impressum