మాండలే

Suomi Українська فارسی Tiếng Việt Lietuvių Bahasa Melayu Slovenščina Slovenčina हिन्दी 日本語 Português Español English Русский 한국어 Français 中文 Norsk (Bokmål) Polski Dansk Svenska ไทย Magyar العربية Nederlands Euskara Deutsch Čeština Italiano Català Türkçe Српски / Srpski עברית

మాండలే
Wikipedia

మాండలే ఒక బర్మా పట్టణం. ఇది రంగూన్ తర్వాత బర్మాలో రెండవ పెద్ద పట్టణం.
Impressum