తెనాలి

Tiếng Việt Bahasa Melayu हिन्दी Português English 中文 Polski Svenska Italiano

తెనాలి
Wikipedia

ఈ వ్యాసం తెనాలి నగరం గురించి; తెనాలి మండలం గురించిన సమాచారం కోసం ఇక్కడ చూడండి.
Impressum