Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων

Suomi Français Deutsch Polski Italiano

Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων
Wikipedia

Το Μουσείο της Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων βρίσκεται στην Αρχαία Ολυμπία. Φιλοξενεί αντικείμενα μέσω των οποίων παρουσιάζεται η ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων της Αρχαιότητας. Το Μουσείο εποπτεύεται από την οικεία Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Impressum