Ozeljan

Nederlands English Українська Română Italiano

Ozeljan
Wikipedia

Ozelján je naselje vaškega značaja v spodnji Vipavski dolini. Sestavljajo ga sklenjeno naselje ob stranski cesti (odcep od ceste Razdrto-Nova Gorica), staro jedro pod pobočji Trnovskega gozda ob cerkvi sv. Jakoba in več zaselkov.
Impressum