జమ్మలమడుగు

Svenska Nederlands Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu 中文

జమ్మలమడుగు
Wikipedia

జమ్మలమడుగు, వైఎస్ఆర్ జిల్లాలోని పట్టణం. ఇది పెన్నానది ఒడ్డున ఉంది. జిల్లా కేంద్రం కడపకు 70 కి.మీ దూరంలో వ్యాపార పట్టణం ప్రొద్దుటూరుకు కేవలం 20 కి.మీ దూరములో ఉంది. ఉమ్మడి కడప, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల కూడలి ప్రాంతం. మూడు జిల్లాల సంస్కృతుల సమ్మేళన ప్రాంతం.
Impressum