Δήμος Παραβόλας

Svenska العربية Nynorsk English Italiano Română

Δήμος Παραβόλας
Wikipedia

Ο Δήμος Παραβόλας ήταν δήμος της Αιτωλοακαρνανίας, στη βόρεια πλευρά της Τριχωνίδας. Έδρα του δήμου και μεγαλύτερος οικισμός ήταν η Παραβόλα.
Impressum